Calitate

Asigurarea calităţii mierii
Sistemul nostru de calitate conţine:
controlul rezidual;
audit intern şi extern;
controlul produselor la recepţie şi vânzare
controlul continuu al producţiei;
controlul chimic şi bacteriologic;
analizele chimice şi bacteriologice sunt efectuate de Institutul Zooprofilactic din Italia si laboratorul de analize SC ROM SPECTRA IMPEX SRL Bucuresti

Furnizorii noştrii sunt dintre cei mai importanţi comercianţi, deţin echipament tehnologic modern pentru producerea, extragerea şi stocarea mierii astfel incât caracteristicile fizico-chimice naturale ale mierii să fie conform din punct de vedere calitativ.

Clienţii noştri sunt cele mai importante industrii, şi companii comerciante.
Materia primă este procesată de aşa natură incât clienţii noştrii să beneficieze de marfa adecvată calitativ, pentru procesul lor tehnologic. Mierea este lichefiată, purificată, omogenizată şi standardizată conform cerinţelor clienţilor.

Realizarile companiei sunt:
controlul permanent al fiecărui lot şi al fiecarui furnizor in ceea ce priveşte rezidurile medical – veterinale;
inregistrarea fiecarui furnizor; documentarea şi inregistrarea fiecarei etape tehnologice de la achiziţionare până la livrare;

Obiectivele companiei sunt:
imbunatăţirea continuă a sistemului de calitate;

Asigurarea calităţii nucilor ciupercilor şi fructelor de pădure
Controlul continuu al procesului: toate etapele procelelor sunt verificate şi controlate vizual; toate loturile rezultate din producţie sunt identificate şi analizate in conformitate cu sistemul HACCP.

Trasabilitatea lotului: fiecare furnizor este ales şi controlat, atribuidu-i un cod de identificare. Prin sistemele HACCP şi GMP se certifică trasabilitatea lotului şi se controlează caracteristicile fizice, chimice şi microbiologice.

Procesul de congelare prin şoc termic: congelarea individuala rapidă

Certificat ISO 22000  Certificat ISO 9001 Certificat conformitate ecologic