Certificarea conformitatii produselor, serviciilor si proceselor constituie garantia obiectiva in schimburile comerciale, astfel compania noastra realizeaza trasabilitatea pe parcursul tuturor etapelor de receptie, procesare si distributie a produselor.

Procesele si serviciile, cat si produsele, sunt certificate prin evaluarea initiala si periodica pentru a asigura respectarea cerintelor de calitate a acestora.

Calitatea serviciilor si produselor noastre este asigurata prin urmatoarele certificari:

  • certificarea ISO 22000:2005, Certificat de inregistrare aprobat de QSB CERT
  • certificarea ISO 9001:2008, Certificat de inregistrare aprobat de QSB CERT
  • dar si prin Certificatul de Conformitate Ecologic emis de catre Organismul de Certificare Ecoinspect SRL, Cluj Napoca, in temeiul articolului 29 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 si al Regulamentului (CE) nr. 889/2008